Asbest är ett samlingsnamn för flera mineraler som befinner sig i naturen som är en stor fara att befinna sig runt, under en långvarig kontakt med asbest kan det leda till sjukdomar, asbest kan även utvecklas till cancer i vissa fall.

Vad är asbest?

Asbest är som tidigare nämnt ett samlingsnamn på mineraler som finns i naturen. Den vanligaste sorten av asbest är krysotil, även kallad vit asbest. Asbest har tidigare använts i konstruktioner på grund av att asbest har många värdefulla tekniska egenskaper såsom bra hållfasthet, smidighet, temperaturtålig och isolerande.

Vad har asbest används till?

Med grund av asbests många funktioner har det tidigare innan det blev förbjudet används till en rad olika saker. Exempel på saker som det använts till är brandskydd, värmeisolering, bullerdämpning, fix och fog men även i färg och plaster.

Hur påverkar asbest hälsan?

När man jobbar med asbest frigörs mycket asbestfiber som rör sig runt i luften, även om man river eller bearbetar material med asbest sprider sig mineralen. Det är svårt att få bort asbest eftersom fibrerna är lätta och tunna. Det lättaste sättet att bli av med asbest är att ta kontakt med ett asbestsanerings företag som kan hjälpa dig.

Sanera

Att bli av med asbest är svårt för någon som inte är erfaren och har kunskap inom asbestsanering. Detta beror på egenskaperna av asbesten, det går inte alltid att bara dammsuga bort asbest då det lätt kan ta sig igenom filter på en vanlig dammsugare och då fortsätta att sitta kvar i luften.

Sammanfattning

Asbest är en fara som kan vara svår att bli av med, på grund av dess egenskaper är det bra att kontakta någon erfaren som kan hjälpa dig att bli av med asbest för att det är svårt att på egen hand bli av med det.

Taggar:
Publicering slut: 21 oktober 2019 kl 15:01

<< Läs tidigare    |    Läs mera >>