När man sak avfukta någonting eller påbörjar en avfuktning kan man använda avfuktare. En avfuktare är en anordning som minskar luftfuktigheten i rummet. Avfuktning är vanligt förekommande i exempelvis torkrum. 

 

Det finns tre olika huvudtyper av avfuktare:

  • Kondensationsavfuktare
  • Sorptionsavfuktare
  • Varmkondensering

Om du har ett fuktigt hus som behöver mer än bara en avfuktare finns det hjälp att få. Det finns flera företag runt om i landet som håller på med avfuktning. Avfuktning görs med fördel för att förebygga mögel i fuktiga hus. Det är lika vanligt förekommande med avfuktning i Stockholm och Uppsala som i södra eller norra Sverige. 

 

Få hjälp med avfuktning i Stockholm och Uppsala.

 

När man gör en avfuktning inspekteras fastigheten och ser till att det är torrt och rent på vind och krypgrund. Det är även viktigt att se till att våtutrymmen är bra ventilerade annars kan fuktskador eller mögel uppstå snabbt. Om fuktskadan redan är ett faktum bör du kontakta en professionell fuktsanerare. Det är ohälsosamt att bo i miljöer där mögel existerar. Vanliga hälsobesvär som uppstår om man bor i en mögelangripen bostad är bland annat irritation i luftvägarna, huvudvärk, trötthet och eksem. Hos barn är det inte heller helt ovanligt med astma eller allergier.

Taggar:
Publicering slut: 6 december 2017 kl 12:52