Du kan bulta fast olika tunga och stora produkter och då används den ogängade varianten av en skruv eller en mutter. Oftast blandas mutter och bult ihop och benämns ”fel”, den ursprungliga definitionen av en bult är ogängad men idag används benämningen även för grövre skruvförband och skruvar. Man vill behålla den ogängade delen på en bult för att få effekten av en slät yta som befinner sig i dragområdet. Det kan vara en funktion där bulten ska belastas av andra material och det är viktigt att den mötande ytan är slät, vilket den inte är för en gängad skruv eller mutter.

Här hittar du olika bultar tex sexkantsskruvar & vagnsbultar

Hårnålssprinten
Är bulten helt slät, utan konisk form eller funktion med delvis gängning, brukar ofta en sprint av något slag vara det försäkrande stoppet i bultens ena ände. Oftast används en hårnålssprint som har mindre, fasta hål i bultens yttersta del där den träs igenom och bildar ett stopp för bulten. I det här fallet är bulten ofta öppen och ihålig utan fysisk dragfunktion. Hårnålssprinten skapar ett stopp, på en annars kanske rörlig bult vars enda funktion är att hålla de olika delarna på samma nivå, utan dragkraft och spänning som en skruv eller delvis gängad bult annars kan åstadkomma. En bult kan även vara utan huvud i ena änden om inte dragfunktionen är viktig, till exempel när den ska vara dold eller användas för en jämn yta.

En huvudlös bult
Utan huvud har bultens funktion sällan något med drag- och hållfasthet att göra, men kallas fortfarande för bult. Varianterna på bultens användningsområden har även gett upphov till en del felaktiga benämningar av till exempel hjulbultar, som egentligen har en skruvfunktion som mer liknar en mutter och används för att hålla fast hjulen på både personbilar, lastbilar och andra transportmedel. Bulten har precis som flera andra verkstadstillbehör olika namn beroende på materialet den är tillverkad i eller de material som den ska användas för. Här kan du hitta namn som järnbultar eller en bult gjord i koppar som naturligtvis kallas för kopparbult.

Taggar:
Publicering slut: 11 december 2017 kl 09:35