Fukt på vinden kan bli en kostsam historia om det inte upptäcks och åtgärdas i tid. Om din vind redan är fuktig kan fukten sätta sig i isolering och trä – framförallt i takbjälkarna och yttertakets insida – och orsaka röta och mögel. Kontakta oss om du misstänker att du ligger i riskzonen när det kommer till fukt på din vind.


Få hjälp med fukt- och mögelskador i Stockholm.

 

Upptäck skadorna i tid
Om du drabbas av vattenläckage utifrån kan fuktskadorna komma väldigt snabbt, en tidigare frisk vind kan med andra ord få stora skador på bara ett par månader. Upptäck skadorna i tid genom att vara uppmärksam på missfärgningar, avvikande lukt, mögelpåväxt och/eller fuktfläktar på vindens innertak.

 

Åtgärda skadorna
Om fuktskadorna har orsakats av luftläckage från din bostad kan det ta lång tid innan de utvecklas och upptäcks. För att förhindra detta kan det räcka med att täta vindsbjälklaget mot vinden och förbättra din bostads ventilation, om luftläckaget upptäcks i tidigt stadie. Täta läckaget och byt ut de träkonstruktioner som har skadats av röta eller mögel. Det är sällan en ökad ventilation på vinden som är lösningen på problemet, istället kan de göra skadorna ännu värre. Ta hjälp om du är osäker på hur du ska lösa problemet.

 

Tips på hur du förebygger fukt och skyddar din vind

Inspektera vinden regelbundet för att slippa problem, gärna under vintern. Kolla att:

  • Vindsluckan är isolerad och tät
  • Eventuella fönster är stängda och täta
  • Golvet är fritt från frukt
  • Eventuella rör är isolerade och täta
  • Inga rör slutar på vinden och släpper ut fukt
  • Isoleringen i taket är bra och inga sprickor finns
  • Takbeklädnaden inte är skadad
  • Området runt skorstenen är tätt

På sommaren bör du kontrollera att yttertaket är helt. Detta eftersom sprickor och trasiga takpannor enklast upptäcks utifrån. Se också till att skorstenens plåthuv sitter ordentligt. Du kan också mäta luftfuktigheten regelbundet med en mätare. Har du frågor eller vill ha hjälp med din mögelskada vind Stockholm eller misstänker potentiell fuktskada vind Stockholm är du välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig.

 

Taggar:
Publicering slut: 10 januari 2018 kl 11:37