Solceller är ett bra val för den som vill sänka sina elkostnader och samtidigt producera egen miljövänlig el. Dagens utveckling av solceller har gjort det möjligt för den enskilda individen att bli en mikroproducent av elektricitet samtidigt som den göra ett aktivt miljöval. Att montera solpaneler kan ses som en investering som både höjer värdet på huset och som genererar pengar i framtiden.

Läs mer om hur du skaffar solceller här.

Fördelar med solceller
Det finns många fördelar med denna typ av mikroproducerad el. Med el solceller blir resultatet både närproducerat och hållbart utan några skadliga utsläpp. Livslängden för en solcell beräknas till 40 till 50 år, produkten är därmed långlivad och kommer ofta med generös garanti. Efter 25 år i bruk beräknas cellerna fortfarande ha en 80 % uteffekt. Underhållet är enkelt, solpanelerna kräver ingen rengöring utan det sker på naturlig väg genom väder och vind. Om inte stora snömängder faller behövs sällan någon skottning, snön glider av utav sig självt.

Oavsett om huset har fjärrvärme eller direktverkande el gör solpaneler stor skillnad för hushållets ekonomi. Det är fullt möjligt att montera solceller på ett hus med redan befintlig uppvärmning, de två värmekällorna kombineras och samverkar med varandra. När den egenproducerade elen tar slut, tar husets befintliga värmesystem över. Beroende på hur stor anläggning solceller konsumenten har kan den helt eller delvis bli självförsörjande av el. Om fastigheten producerar mer el än som går åt finns möjlighet att sälja överskottet till grannskapet.

Ökat intresse för solceller
Intresset för solpaneler har ökat markant de senaste åren och länder som Tyskland och Danmark har legat i framkant vad gäller pådrivandet av dess utveckling och produktion. Priserna för solceller har sjunkit betydligt på senare tid vilket gjort att den svenska marknaden exploderat och intresset ökat hos gemene man. I strävan efter hållbara och miljövänliga alternativ har solceller och grön el kommit att bli en väg till en mer klimatsmart vardag.

Taggar:
Publicering slut: 11 december 2017 kl 09:37