Om man bor i ett gammalt eller nyare hus bör man alltid håll koll på mögellukt eller synliga tecken på fukt, fläckar eller färgförändringar.

Vinden

  • Kontorllera yttertakets insida för att se om det finns tecken på läckage eller rötskadade delar.
  • Besikta vindsluckan är tät och isolerad.

Fönstren:

  • De yttre delarna som behöver regelbunden tillsyn och omvårdnad.

Skorstenen:

  • Besikta skorstenen varje år.
  • Kontrollera även plåten mellan tak och skorsten.

Källaren:

  • Om dräneringen är äldre än 25 år, titta efter fuktutslag på ytterväggarnas insida.
  • Torpargrund eller självdragsventilerad krypgrund: Rensa marken från allt skräp. Finns det dålig lukt? Kontakta en fuktexpert som gör en skadeutredning och lämnar åtgärdsförslag.

Tak och fasad:

  • Ta en titt på hängrännor och stuprör.
  • Titta efter trasiga takpannor och lyft på ett antal pannor för att kontrollera hur underlaget ser ut och om pappen har spruckit.

Taggar:
Publicering slut: 23 mars 2015 kl 11:00