Det finns flera anledningar till att man river en byggnad. Den kan till exempel vara gammal och fallfärdig, med hög rasrisk eller det ska beredas plats för något annat på marken där byggnaden står.

 

Teknikerna för att riva varierar. Förr i tiden använde man ofta en tung järnkula monterad på en kran, med vilken man slog ned byggnader.

 

Rivning Stockholm

 

Vid rivning av en byggnad är de viktigaste aspekterna att planera hur man ska ta hand om avfallet. Man ska tänka på naturens kretslopp och återvinna så mycket som går. Betong kan krossas och återanvändas. Brännbart material kan bli energi vid förbränning.

 

Selektiv rivning
Selektiv rivning är en av de mest miljövänliga metoderna för att riva en byggnad. Helt enkelt så monterar man varsamt isär alla byggnadens delar bit för bit. Och varje del som man plockar loss blir direkt sorterad utefter om den kan återvinnas, återanvändas eller måste deponeras.

 

Industririvning
Industriella rivningsarbeten kräver ofta mer kreativitet och finess än andra jobb. Det innebär att man måste ta fler komplicerade beslut i planeringen för en säker och miljömässig rivning.

Taggar:
Publicering slut: 19 april 2015 kl 00:00