Solceller är klimatsmart och bekvämt
I regel kan solceller användas för såväl privat bruk i olika bostadshus som i företagslokaler eller offentliga byggnader. Att använda solpaneler som kompletterande energikälla är mycket vanligt idag eftersom det ger en bekväm och prisvärd energiproduktion som också är miljövänlig. Det krävs i stort sett inget underhåll eftersom att solpaneler inte har några rörliga komponenter som kan orsaka tekniska problem. Vad gäller rengöring så behöver slutanvändaren inte bekymra sig eftersom smuts inte påverkar solcellernas effektivitet eller produktionsförmåga. Idag är i stort sett alla solpaneler av så pass hög kvalitet att de klarar svenskt vinterklimat utan problem.

Sälja el solceller i t.ex Bollebygd och Ulricehamn
 

Så här fungerar solceller
Med hjälp av solens energi kan solceller omvandla energin till elektricitet genom att en likströmsspänning skapas mellan cellens fram- och baksida. Man seriekopplar solcellsmodulen för att få den spänning som krävs för att det ska vara användbart. Det fungerar hela året även om solpaneler är som mest effektiva under soliga dagar mellan mars och oktober på grund av att Sverige har fler soltimmar under denna period. Man kan räkna med att ungefär 10–15 % av den energi som fångas upp kan omvandlas till elektricitet. För att denna elektricitet sedan ska kunna användas i avsedd fastighet så används en växelriktare som omvandlar likström till växelström.

 

Ett hållbart alternativ
Solpaneler producerar elektricitet under förutsättning att solenergi fångas upp. Detta innebär att produktionen avstannar när solen inte lyser. Eftersom solpaneler inte kan lagra elektricitet bör de kompletteras med batterier under de timmar som solen inte lyser. En fördel är att konsumenten kan sälja sin överskottselektricitet till elhandelsbolag genom att koppla in det till elnätet. Det innebär att överskottet matas ut till det externa elnätet och elhandelsbolaget, som i sin tur säljer överskottselektriciteten vidare till andra konsumenter. På så sätt utnyttjas överskottet även om du inte själv använder det och kommer därför till nytta.

Klassificeras du som mikroproducent av förnybar elektricitet för en anläggning som har en huvudsäkring om max 100 ampere har du rätt till skattemässiga fördelar för den producerade överskottselen. Det innebär en skattereduktion på 60 öre per kWh och reglerna gäller upp till 30 000 kWh per år. För att du ska kunna ta del av fördelarna krävs dels en anmälan till ditt elnätsföretag, och dels en begäran om skattereduktion i inkomstdeklarationen (lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget avser).

Uppfyller du kraven?
För att vi ska kunna köpa din el behöver följande kriterier uppfyllas:

  • Du producerar förnybar elektricitet.
  • Du är fast ansluten till elnätet.
  • Du köper mer elektricitet än vad som säljs totalt sett under ett år.
  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag.
  • Uttag och inmatning sker via samma huvudsäkring (max 64 ampere) med en inmatningseffekt om max 43,5 kW.

Ansök om statligt bidrag
Sedan 1 januari 2015 kan du som uppfyller kraven för att vara mikroproducent ansöka om statligt bidrag för solcellsinstallation hos Energimyndigheten. Kontakta Skatteverket för mer information om de regler och villkor som gäller för dig. Glöm heller inte att kolla med din kommun om eventuellt bygglov krävs för att installera solceller på fastigheten.

Taggar:
Publicering slut: 20 augusti 2017 kl 00:00