Stålhallar utan asbest är den optimala lösningen för dig som söker en lagerlokal inom områden som industri och jordbruk. De är flexibla och kan anpassas efter dina behov, vare sig det gäller storlek, isolering eller område.

 

Sanering av asbest kan behövas för ett byggprojekt: Asbestsanering i Stockholm

 

En stålhall är en modern lagerlokal som fungerar som stommen i byggnationen. Eftersom den kommer i princip färdig går det snabbt att sätta upp den och den går att anpassa helt efter behovet. Som inom många byggnationer är grunden viktig och kräver att man gräver ur och schaktar för att skapa en stabil grund, så att stålhallen kan stå stadigt. Om du vill kan du själv välja att cementera eller enbart använda makadam som underlag. Det som styr valet är syftet med byggnationen. Har du tänkt använda lokalen för att förvara jordbruksmaskiner kan det räcka med att ha en beläggning av makadam. Har du däremot tänkt förvara industrimaskiner kan det krävas en jämnare yta för att dessa ska stå stadigt.

 

Eftersom stålhallen har anpassningsbara mittbalkar innebär det att hallen kan anpassas helt efter hur stor du vill att den ska vara. Är hallen bredare än 65 meter rekommenderas det att en mittpelare monteras för att öka stabiliteten.

 

Området för hallen styr val av tak

När det gäller val av tak och dess lutning bör du tänka till i vilket landområde du har lokalen. Är det ett snörikt område krävs det en brantare lutning på taket så att snön glider av. Om den inte glider av blir det en för tung belastning på taket, vilket kan orsaka skador. Är det ett snöfattigare område ökar givetvis valmöjligheten för hur du vill att taket ska se ut. Oavsett bör man undvika eternit eller asbesttak som ju var vanligt förr.

 

Isolering

När det gäller stålhallar är det endast dina krav och önskemål som sätter gränserna för hur den ska konstrueras. Är den tänkt som en förvaringslokal för maskiner eller för produkter som inte är direkt känsliga för väder, vind, fukt och kyla krävs ingen särskild isolering om du inte önskar det. Har du däremot tänkt använda den för industrimaskiner som man kanske även ska arbeta med i lokalen kan isolering vara en nödvändighet. Återigen ger stålhallen dig en valmöjlighet där du kan anpassa den utifrån användningsområde.

Taggar:
Publicering slut: 30 september 2016 kl 00:00