Mögel är olika typer av mikrosvampar.


Om man har otur kan mögel få fäste i material i hemmet. Att man bör försöka undvika detta är nog något som de allra flesta vet, men mer oklart kanske är vad mögel egentligen består av.

Läs mer även här om mögel.

Mögel är svampar som kräver fukt och näring

I områden där det finns lite extra fukt i huset är risken större att man får problem med mögel. Det kan exempelvis vara i badrummet, i anslutning till en dusch, på vinden och andra typer av utrymmen. För vissa människor innebär möglet en påverkan på hälsan, exempelvis genom irritationer på huden, värk i huvudet, trötthet och andra typer av symptom. När man pratar om att det finns mögel i ett hus menar man egentligen att det finns mikrosvampar i hemmet.

Mikrosvamparna, möglet, som kan drabba ett hem finns av många typer. För att möglet ska kunna växa i hemmet behöver miljön vara den rätta för mögelsvamparna. Mögel trivs som bäst när det finns fukt och syre, men det behövs även ett material som möglet kan växa på för att det ska kunna uppstå. Sådant material kan vara exempelvis av trä, gips eller något annat.

Om man har fått problem med mögel kan det bli så att man måste sanera möglet. Men innan det går så långt att man får mögel kan det vara bra att vara uppmärksam på de ovan beskrivna kraven som möglet har för sin överlevnad.

Utredning av mögel i hemmet

Om man misstänker att man har problem med fukt i hemmet som skulle kunna leda till mögel, eller problem med mögel för den delen, kan det vara bra att göra en första utredning i hemmet. Utredningen i hemmet gör de problem som kan tänkas finnas synliga så att man vet vilka åtgärder som krävs.

Taggar:
Publicering slut: 25 februari 2019 kl 03:00